Ћирилица      Latinica      English 
     Kardiotonus           Pojmovnik           Doktori           Cenovnik           Kontakt             ZAKAZIVANJE       

Naš stručni tim:


Dr sci med Ivana Kuprešanin, specijalista interne medicine i osnivač specijalističke internističke ordinacije KARDIOTONUS, rođena je 1953. godine u Herceg Novom.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976 godine da bi nakon diplomiranja od 1978. godine bila zaposlena u Institutu za kardiovaskularne bolesti, kao internista na odeljenju vaskularne hirurgije, Dedinje, Beograd, zaključno sa 2013 godinom kada odlazi u penziju.

Doktor nauka je od 1995, kada je odbranila doktorsku disertacija na temu “Transezofagealna ehokardiografija kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom”. Autorje i koautor velikog broja radova, izdatih u domaćoj i stranoj stručnoj publikaciji. Koautor poglavlja u dva udžbenika za medicinare, „Preoperativna priprema pacijenata za vaskularnu hirurgiju“.


Dr sci med Petar Dabić, rođen je u Beogradu, 5. juna 1971. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1990. započeo je studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da bi diplomirao 27.09.1996. godine, sa prosečnom ocenom 9,22.

Iste godine završava jednogodišnji opšti lekarski staž na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu gde radi do danas.

Naredne 1998. godine upisao je specijalizaciju iz interne medicine i započeo poslediplomske studije iz kardiologije. Dana 13.06.2002. položio je sa ocenom odličan specijalistički ispit iz Interne medicine, da bi iste godine započeo i studije uže specijalizacije iz kardiologije.

Od 2004. do 2005. godine proveo je godinu dana na stručnom usavršavanju iz ehokardiografije kod Profesorke Marise Di Donato na Institutu San Donato Milaneze u Milanu, Republika Italija, gde je kao drugi autor ili koautor objavio više radova.

Godine 2005. sa ocenom 10 polaže završne usmene ispite na užoj specijalizaciji i poslediplomskim studijama iz kardiologije, da bi 06.07.2010. godine odbranivši rad uže specijalizacije stekao zvanje specijaliste kardiologa.

25.02.2013. odbranio je magistarsku tezu iz kardiologije pod nazivom „Indeksi sferičnosti u proceni oblika i funkije novokeirane leve komore hirurškom rekonstrukcijom u bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda prednjeg zida“.

Dana 19.09.2018. odbranio je doktorsku tezu „Evolucija umerene i umerene do teške mitrlane regurgitacije kod bolesnika koji su operisani zbog teške aortne stenoze“ i stekao zvanje Doktora medicinskih nauka.

U toku rada na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje radio je na odelјenjima kardiologije, elektrofiziološkoj i ehokardiografskoj laboratoriji Klinike za kardiologiju kao i intenzivnoj nezi i odelјenjima poluintezivne i postoperativne nege Klinike za kardiohirurgiju.

Poslednjih godina radi kao kardiolog na Odelјenju postoperativnog lečenja Klinike za kardiohirurgiju I i II.

Član je kardiološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva, Evropskog udruženja Kardiologa, Lekarske Komore Srbije i Odbora za Bioteiku Svetog Sinoda SPC i Međupravoslavne Komisije za Bioetiku.

Govori engleski i ruski jezik i služi se italijanskim jezikom.

Godine 2008. rukopoložen je u čin đakona Srpske Pravoslavne Crkve.Mr sci med Dr Sandra Radak, internista-angiolog rođena 1968. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisala školske 1986/87. godine. Diplomirala je u roku, 1992. godine sa prosečnom ocenom 8,62.

U Institutu za Kardiovaskularne Bolesti «Dedinje» je zaposlena od 04. Decembra 1993. godine, gde je najpre radila kao klinički lekar na Klinici za Vaskularnu hirurgiju.

Specijalistički ispit iz interne medicine je položila sa odličnim uspehom decembra meseca 1999. godine. Magistarsku tezu: Ultrasonografska kompozicija karotidnog plaka i simptomi cerebralne ishemije je odbranila 9.Juna 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sada radi na odeljenju za neinvazivnu vaskularnu dijagnostiku Instituta za kardiovaskularne bolesti «Dedinje».

Tokom studija i radnog staža na Institutu za kardiovaskularne bolesti «Dedinje» učestvovala je u izradi:

 • Šest poglavlja u udžbeniku za poslediplomsku nastavu,
 • Dva rada objavljena u stranim monografijama,
 • Deset radova objavljenih u celini u stranim časopisima,
 • Dva rada objavljena u celini u domaćim časopisima,
 • Četrnaest radova štampanih kao rezime u stranim zbornicima sa kongresa i simpozijuma,
 • Jedanaest radova štampanih kao rezime u domaćim zbornicima sa kongresa i simpozijuma.

Od 2005.g. predavač je po pozivu CME Centra za kontinuiranu medicinsku edukacije, kurs: „Doppler sonografija krvnih sudova“ u organizaciji Centra za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr Aleksandar Margulis“ Kliničkog centra Srbije, Thomas Jafferson University – Ultrasound diagnostic cente, Udruženje radiologa Srbije.

Od 2005. godine, na predlog Saveta Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju SCG promovisana je u zvanje eksperta iz neuroangiologije.

Na osnovu odluke Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Instituta za Neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu promovisana je u stalnog predavača Nacionalne škole za Neuroangiologiju.

Jedan od osnivača i predavača u „ŠKOLI ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU“ Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, od 2009. godine predavač u Školi ultrazvučne dijagnostike kraniocerebralnih krvnih sudova bolnice “Sveti Sava”.

Član je International Union of Angiology i Udruzenja za Vaskularnu medicinu Srbije.Dr Milosav Tomović je rođen u Beogradu 1971. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Specijalizaciju iz Interne Medicine sa odličnim uspehom završio 2001. godine.

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje zaposlen od 1996. godine, gde trenutno radi na odeljenju elektrofiziologije, kao šef službe za elektrostimulaciju.

Aktivno poznavanje neinvazivne i invazivne dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja : ehokardiogram, ergometrija, 24h EKG holter monitoring, 24h holter monitoring krvnog pritiska, kateterizacija i angiografija krvnih sudova srca – koronarografija, elektrofziološko ispitivanje sa radiofrekventnom ablacijom različitih poremećaja srčanog ritma, ugradnja veštačkih vodiča srčanog ritma, pejsmejkera, srčane resinhronizacione terapije i kardioverter defibrilatora sa programiranjem i telemetrijskim praćenjem.


Usavršavanje u inostranstvu:

 • CRT essentials Prag IKEM 2006. prof. J. Kautzner
 • Advances in DDDR therapy, Lozana Švajcarska 2006.
 • CRT advanced course, troubleshooting and tips Lozana Švajcarska 2007.
 • ICDs - Patient selection, Device Operation, Programming and Troubleshooting, Lozana maj 2010 Prof. C. Geller)
 • Hamburg, St Georg Hospital, Fellowship in invasive electrophysiology and catheter ablation, 2012.

Prof. Dr sc. med. Zoran Anđelković, internista-endokrinologog rođen 1956. diplomirao 1980. godine. U VMA od 1982. kada je započeo specijalizaciju iz interne medicine, specijalistički ispit položio 1986. a subspecijalistički iz endokrinologije 2004. godine. Sve vreme radio u Klinici za endokrinologiju VMA kao klinički lekar a u periodu od 2001. do 2011. bio na funkciji načelnika Klinike, kada odlazi u penziju.

Pored bogatog kliničkog iskustva iz ionako široke endokrinološke kazuistike najveći doprinos, kao član Nacionalnog komiteta, pružio je na planu prevencije i suzbijanja jod deficitarnih bolesti u Srbiji. Među prvima na ovim prostorima uveo je aspiraciju punkciju tankom iglom u dijagnostici nodoznih promena u štitastoj žlezdi. Zajedno s ovim, promovisao je mini interventne procedure pod kontrolom ultrazvuka posebno u hiperfunkcionalnim nodusima štitaste žlezde što je bio i predmet doktorske teze. Autor je monografije Tiroidni nodusi – dijagnostički vodič uz bogatu publicističku delatnost. Govori engleski jezik.Dr sci. med. Dejan Vukajlović, rođen 1968. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine, gde je završio i specijalizaciju iz Interne medicine (1998. godine), kao i subspecijalizaciju iz Kardiologije (2005. godine).

Doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije odbranio je takodje na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2014.).

Od 2010. godine ima Akreditaciju Evropske asocijacije za poremećaje ritma Evropskog udruženja kardiologa za interventnu elektrofiziologiju (EHRA Accreditation in invasive electrophysiology), a od 2014. Akreditaciju za interventnu elektrofiziologiju Nemačkog udruženja kardiologa (Curriculum invasive Elektrophysiologie, Deutsche Geselschaft fur Kardiologie).

Od 1999. do 2001. kao i 2004. do 2005. radio i usavršavao se iz oblasti kliničke elektrofiziologije na Kerkof-Klinici u Bad Nauheimu, u Nemačkoj, kod prof.dr H.F. Pitschnera.

Od 1996. godine (ne računajući prekide u toku rada u Nemačkoj) radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je u potpunosti ovladao svim tehnikama invazivne i neinvazivne kardiološke dijagnostike – ehokardiografija, koronarografije, kateterizacije, ehoangiografije, ateriografije).

Nakon povratka sa Kerkof Klinike 2001., otpočinje na Institutu sa primenom radiofrekventne ablacije u lečenju različitih poremećaja ritma.

U periodu od 2007. do 2011. honorarnim radom u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine daje odlučujući dorpinos razvoju službe interventne elektrofiziologije u ovoj Ustanovi.

Od 2011. do 2015. godine radi kao šef službe elektrofiziologije (leitender Oberarzt) na Klinici za poremećaje ritma u Bolnici "Barmherzige Bruder" u Regensburgu, Nemačka. Zahvaljujući iskustvu u primeni kriobalonablacije u lečenju atrijalne fibrilacije, angažovan je kao instruktor ("proctor") za uvođenje ove metode u pojedinim centrima u Bavarskoj, ispred firme Medtronik.

Trenutno radi na mestu Načelnika službe za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu.

Autor je većeg broja stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kardiologije.Prim Dr sci med Dr Olivera Đokić rođena je 1966. godine u Podgorici.

Medicinski fakultet u Beogradu završila je u roku, 1989. godine, sa prosečnom ocenom 9,30.

Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 1992. godine, gde nakon odbrane magistarskog rada stiče zvanje magistar medicinskih nauka. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisala je 1994. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalistički ispit položila 1998. sa ocenom (odličan) i stekla zvanje specijalista interne medicine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcija leve komore nakon operacija na ascendentnoj aorti“ odbranila je 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor medicinskih nauka.

Užu specijalizaciju iz oblasti kardiologije upisala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, usmeni ispit položila sa ocenom 10 (deset) i odbranom subspecijalističkog rada stekla zvanje subspecijalista kardiologije.

Godine 2015. dobija zvanje primarijus.

Zaposlena je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu od 1993. godine. Poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u lečenju kardioloških i kardiohiruških bolesnika, sa primenom neinvazivne kardiološke dijagnostike: ehokardiografije i ergometrije.

Stručna usavršavanja: Slovak Republic - Central European School of Immunology - Organized by Basel Institute (Switzerland); Toronto General Hospital (Canada).

Aktivno učestvuje u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, kao i u kliničkim studijama i naučno-istraživačkim projektima. Autor je većeg broja radova objavljenih u relevantnim naučnim časopisima, kao i prezentovanih na najvećim svetskim i evropskim stručnim skupovima.

Član je kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Evropskog udruženja kardiologa.

Govori engleski, francuski i nemački jezik.Asistent Dr spec Mihailo Stjepanović, specijalista interne medicine, akademski specijalista pulmologije.

Rođen je 03.08.1980, Medicinski fakultet završio u Beogradu 2008 godine.

Zaposlen u Klinici za pulmologiju, Kliničkog Centra Srbije u Beogradu kao i na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalističke akademske studije, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao školske godine 2009/10 god , položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 8.54, a završni akademski rad odbranio je dana 25.01.2013 pod nazivom: „Vanplućne komplikacije plućne sarkoidoze-neurosarkoidoza: evaluacija, terapija i komplikacije zahvaćenosti nervnog sistema”.

Školske godine 2012/13 upisao doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija, položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10,00. Izrada doktorske disertacije u završnoj fazi.

Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, započeo aprila 2012 godine, u trajanju od 5 godina, a specijalistički ispit položio dana 24.01.2017. godine sa ocenom odličan (5).

Upisao subspecijalizaciji iz pulmologije školske godine 2017/18, položio ispite sa ocenom 10.

Izabran u zvanje istraživač-saradnik za oblast Pulmologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2015.god.

U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu izabran 01.03.2018 na katedri interne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Autor je u 152 naučnih i stručnih radova. Od toga preko 20 radova je štampano u međunarodnim naučnim radovima sa IF.

Održao veći broj predavanja kako međunarodnih tako I domaćih u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Član je Lekarske komore Srbije , Srpskog lekarskog udruženja, Evropskog respiratornog društva (ERS-silver membership), Respiratornog udruženja Srbije (RUS), Udruženja za sarkoidozu Srbije.

Poseduje sertifikate o pohađanju brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, na kojima je prezentovao radove (između ostalih: Evropska škola spirometrije European Spirometry Driving License Part 1, 13-Jan-2015, Participant of the workshop „ Noninvasive ventilation, practical aspect“- Prof. Dr F. Joachim Meyer...).

Dr Mihailo Stjepanović je kao istraživač saradnik učestovao u nekoliko međunarodnih studija iz oblasti pulmologije.

Član je Uredništva međunarodnog časopisa: World Journal of Clinical Case (Editorial Board Member of World Journal of Clinical Case, Registration Form 2012-2016).

Recenzent u više naučnih i stručnih radova u časopisima sa JCR liste: Balkan Medical Journal, World Journal of Clinical Case, World Journal of Clinical Infectious Diseases, World Journal of Critical Care Medicine, World Journal of Respirology.


Dr Dragana Košević, subspecijalista kardiologije, rođena , 1970 god u Beogradu. Prvih 6 razreda osnovne škole završila u Afričkoj državi Zambiji, Lusaka, a završila Osmu Beogradsku gimnaziju u Beogradu.

Diplomirala 1995 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 • 1995-1996 Klinički staž, Klinički Centar Srbije
 • 1996 North Hertfordshire NHS Trust, Lister Hospital, Stevenage, UK (2 meseca na odelјenju Interne medicine).
 • 1997-2002 Specijalizacija iz Interne medicine, Odelјenje kardiologije I kardiohirurgije , Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 2002 položila specijalistički ispit iz Interne medicine sa najvišom ocenom
 • 2002-2004 Edukacija u Eholaboratoriji-neinvazivne procedure-Ultrazvuk srca, 24h EKG Holter monitoring, Stres eho I test fizičkim opterećenjem, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 2006 Unioverzitetska bolnica Charite u Berlinu, jedinica Intenzivne nege i urgentne kardiologije, Nemačka (2 meseca)
 • 2007 Odelјenje za preoperativnu pripremu kardiohirurških i vaskularnih pacijenata, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje (12 meseci)
 • 2008 Edukacija invazivnog monitoring u jedinici intenzivne nege i uvod u anesteziju, , Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje (6 meseci)
 • 2013 Položen subspecijalistički ispit iz kardiologije sa najvišom ocenom
 • 2013-2014 završena prva i druga godina Magistarskih studija
 • 2009 i 2015 položen ispit iz Dobre kliničke prakse za ISO 14155 standard (MAXIS Medical)
 • 2015-2017 položeni svi ispiti na doktorskim studijama, Doktorska teza u izradi
 • 2017 Houston , Hermman Memorial Hospital, klinika za kardiohirurgiju-edukacija u polјu odabira pacijenata za program transplantacije-funkcionalni neinvazivni i invazivni testovi, stavlјanje pacijenata na listu za srcanu transplantaciju, preoperativna priprema, intraoperativni TEE, intraoperativna terapija, kao i postoperativno pracenje transplantiranih i pacijenata za mehaničku potporu cirkulacije LVAD/ECMO/RVA (30 dana)
 • 2017, Avgust , Prag, trening za kardiologe i postoperativno praćenje pacijenata kojima je ugrađen LVAD/HM III

Sadašnja pozicija:

 • Kardiolog na Klinici za kardiohirurgiju- odelјenje postoperativne nege, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Član je Srpskog kardiološkog udruženja , Evropskog kardiološkog udruženja, Evropskog udruženje za Ehokardiografiju , Evropskog udruženje za Srčanu insuficijenciju, Nemačke kompetentne mreže za srčanu Insuficijenciju (CNHF)

Objavila veliki broj naučnih radova u NEJM, JACC, Circulation.


Dr sci. med. Emilija Nestorović, internista-kardiolog, rođena je 1978. g. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. g. gde je i završila specijalistički ispit iz Interne medicine (2013. g.) , kao i ispit iz uže specijalizacije iz kardiologije (2017.g.). Doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije na temu lečenja pacijenata u terminalnoj srčanoj insuficijenciji transplantacijom srca i uređajima za mehaničku potporu levoj komori odbranila je takodje na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2018.g.) što predstavlјa prvi doktorat u RS objavlјen iz ove oblasti. Učestvovala je u uvođenju više novih savremenih metoda lečenja u kardiologiji, iz oblasti transplantacije srca i mehaničke potpore srcu.


Usavršavanja u zemlјi i inostranstvu:

 • Od 2013. do 2014.g. usavršavala se iz oblasti transplantacije srca i mehaničke potpore srcu na na Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
 • Od 2013.do 2016.g. stekla je zvanične evropske sertifikate iz oblasti mehaničke potpore levom srcu LVAD Heart Mate II (Medical Highschool Hanover), HeartWare (Medical High school Oslo, Norway), Total artificial heart (Berlin, Germany), ECMO (Manchester, GB), BIVAD - Berlin Heart (Belgrade), Heart Mate III (Astana, Kazahstan) i JARVIC 2000 (Minhen, Nemačka), i time postala nosilac svih sertifikata u oblasti lečenja pacijenata u terimnalnoj srčanoj slabosti primenom mehaničke potpore srca.
 • Od 2010. do 2011.g. usavršavala se u oblasti primene mera osnovne, neodložne i napredne životne potpore, gde je stekla sertifikate Evropskog Resuscitacionog Saveta.
 • Od 2012. do 2015.g. stekla je zvanične sertifikate UEFE iz oblasti edukacije doktora u zbrinjavanju igrača na terenu i postaje član UEFA Medicinskog tima.
 • 2008.g. završila stručnu edukaciju iz ehokardiografskog imidžinga u Školi ultrazvuka u KCS, koja je 2016.g. upotpunjena završetkom kursa: “Strain imaging ECHO “ u Berlinu.

Sadašnja pozicija:

 • Od osnivanja Odelјenja za transplantaciju srca i mehaničku potporu srcu - LVAD i ECMO, Klinike za kardiohirurgiju KCS, obavlјa funkciju načelnika ovog odelјenja.

Član je Srpskog kardiološkog udruženja, Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća, Evropskog kardiološkog udruženja, Evropskog udruženje za Ehokardiografiju, Evropskog udruženje za Srčanu insuficijenciju, Republičke komisije za transplantaciju srca…

Autor je većeg broja stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kardiologije.     © 2014 Kardiotonus - specijalistička internistička ordinacija