Ћирилица      Latinica      English 
     Кардиотонус           Појмовник           Доктори           Ценовник           Контакт             ЗАКАЗИВАЊЕ       

Наш стручни тим:


Dr sci med Ивана Купрешанин, специјалиста интерне медицине и оснивач специјалистичке интернистичке ординације КАРДИОТОНУС, рођена је 1953. године у Херцег Новом.

Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1976 године да би након дипломирања од 1978 године била запослена у Институту за кардиоваскуларне болести, као интерниста на одељењу васкуларне хирургије, Дедиње, Београд, закључно са 2013 годином када одлази у пензију.

Доктор наука је од 1995, када је одбранила докторску дисертација на тему “Трансезофагеална ехокардиографија код пацијената са цереброваскуларном инсуфицијенцијом”. Ауторје и коаутор великог броја радова, издатих у домаћој и страној стручној публикацији. Коаутор поглавља у два уџбеника за медицинаре, „Преоперативна припрема пацијената за васкуларну хирургију“.


Dr sci med Петар Дабић, рођен је у Београду, 5. јуна 1971. године, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1990. започео је студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду, да би дипломирао 27.09.1996. године, са просечном оценом 9,22.

Исте године завршава једногодишњи општи лекарски стаж на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду где ради до данас.

Наредне 1998. године уписао је специјализацију из интерне медицине и започео последипломске студије из кардиологије. Дана 13.06.2002. положио је са оценом одличан специјалистички испит из Интерне медицине, да би исте године започео и студије уже специјализације из кардиологије.

Од 2004. до 2005. године провео је годину дана на стручном усавршавању из ехокардиографије код Професорке Марисе Ди Донато на Институту Сан Донато Миланезе у Милану, Република Италија, где је као други аутор или коаутор објавио више радова.

Године 2005. са оценом 10 полаже завршне усмене испите на ужој специјализацији и последипломским студијама из кардиологије, да би 06.07.2010. године одбранивши рад уже специјализације стекао звање специјалисте кардиолога.

25.02.2013. одбранио је магистарску тезу из кардиологије под називом „Индекси сферичности у процени облика и функије новокеиране леве коморе хируршком реконструкцијом у болесника са преболелим инфарктом миокарда предњег зида“.

Дана 19.09.2018. одбранио је докторску тезу „Еволуција умерене и умерене до тешке митрлане регургитације код болесника који су оперисани због тешке аортне стенозе“ и стекаo звање Доктора медицинских наука.

У току рада на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње радио је на одељењима кардиологије, електрофизиолошкој и ехокардиографској лабораторији Клинике за кардиологију као и интензивној нези и одељењима полуинтезивне и постоперативне неге Клинике за кардиохирургију.

Последњих година ради као кардиолог на Одељењу постоперативног лечења Клинике за кардиохирургију I и II.

Члан је кардиолошке секције Српског Лекарског Друштва, Европског удружења Кардиолога, Лекарске Коморе Србије и Одбора за Биотеику Светог Синода СПЦ и Међуправославне Комисије за Биоетику.

Говори енглески и руски језик и служи се италијанским језиком.

Године 2008. рукоположен је у чин ђакона Српске Православне Цркве.


Mr sci med Dr Сандра Радак, интерниста-aнгиолог рођена 1968. године у Сарајеву. Медицински факултет у Београду је уписала школске 1986/87. године. Дипломирала је у року, 1992. године са просечном оценом 8,62.

У Институту за Кардиоваскуларне Болести «Дедиње» је запослена од 04. Децембра 1993. године, где је најпре радила као клинички лекар на Клиници за Васкуларну хирургију.

Специјалистички испит из интерне медицине је положила са одличним успехом децембра месеца 1999. године. Магистарску тезу: Ултрасонографска композиција каротидног плака и симптоми церебралне исхемије је одбранила 9.Јуна 2000. године на Медицинском факултету у Београду. Сада ради на одељењу за неинвазивну васкуларну дијагностику Института за кардиоваскуларне болести «Дедиње».


Током студија и радног стажа на Институту за кардиоваскуларне болести «Дедиње» учествовала је у изради:

 • Шест поглавља у уџбенику за последипломску наставу
 • Два рада објављена у страним монографијама,
 • Десет радова објављених у целини у страним часописима,
 • Два рада објављена у целини у домаћим часописима,
 • Четрнаест радова штампаних као резиме у страним зборницима са конгреса и симпозијума,
 • Једанаест радова штампаних као резиме у домаћим зборницима са конгреса и симпозијума.

Од 2005.г. предавач је по позиву ЦМЕ Центра за континуирану медицинску едукације, курс: „Допплер сонографија крвних судова“ у организацији Центра за ултразвучну дијагностику „ Др Александар Маргулис“ Клиничког центра Србије , Thomas Jafferson University – Ultrasound diagnostic cente, Удружење радиолога Србије.

Од 2005. године, на предлог Савета Националног удружења за неуроангиологију СЦГ промовисана је у звање експерта из неуроангиологије.

На основу одлуке Центра за континуирану медицинску едукацију Института за Неурологију Медицинског факултета Универзитета у Београду промовисана је у сталног предавача Националне школе за Неуроангиологију.

Један од оснивача и предавача у „ШКОЛИ ЗА УЛТРАСОНОГРАФСКУ АНГИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ“ Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, од 2009. године предавач у Школи ултразвучне дијагностике краниоцеребралних крвних судова болнице “Свети Сава”.

Члан је International Union of Angiology и Удрузења за Васкуларну медицину Србије.Dr Милосав Томовић је рођен у Београду 1971. Медицински факултет у Београду завршио је 1996. године са просечном оценом 9,70. Специјализацију из Интерне Медицине са одличним успехом завршио 2001. године. На Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње запослен од 1996. године, где тренутно ради на одељењу електрофизиологије, као шеф службе за електростимулацију.

Активно познавање неинвазивне и инвазивне дијагностике кардиоваскуларних обољења : ехокардиограм, ергометрија, 24х ЕКГ холтер мониторинг, 24х холтер мониторинг крвног притиска, катетеризација и ангиографија крвних судова срца – коронарографија, електрофзиолошко испитивање са радиофреквентном аблацијом различитих поремећаја срчаног ритма, уградња вештачких водича срчаног ритма, пејсмејкера, срчане ресинхронизационе терапије и кардиовертер дефибрилатора са програмирањем и телеметријским праћењем.


Усавршавање у иностранству:

 • CRT essentials Праг IKEM 2006. prof. J. Kautzner
 • Advances in DDDR therapy, Лозана Швајцарска 2006.
 • CRT advanced course, troubleshooting and tips Лозана Швајцарска 2007.
 • ICDs - Patient selection, Device Operation, Programming and Troubleshooting, Лозана maj 2010 Prof. C. Geller)
 • Hamburg, St Georg Hospital, Fellowship in invasive electrophysiology and catheter ablation, 2012.

Prof. Dr sc. med. Зоран Анђелковић, интерниста-ендокринологог рођен 1956. дипломирао 1980. године. У ВМА од 1982. када је започео специјализацију из интерне медицине, специјалистички испит положио 1986. а субспецијалистички из ендокринологије 2004. године. Све време радио у Клиници за ендокринологију ВМА као клинички лекар а у периоду од 2001. до 2011. био на функцији начелника Клинике, када одлази у пензију.

Поред богатог клиничког искуства из ионако широке ендокринолошке казуистике највећи допринос, као члан Националног комитета, пружио је на плану превенције и сузбијанја јод дефицитарних болести у Србији. Међу првима на овим просторима увео је аспирацију пункцију танком иглом у дијагностици нодозних промена у штитастој жлезди. Заједно с овим, промовисао је мини интервентне процедуре под контролом ултразвука посебно у хиперфункционалним нодусима штитасте жлезде што је био и предмет докторске тезе.

Аутор је монографије Тироидни нодуси – дијагностички водич уз богату публицистичку делатност.

Говори енглески језик.Dr sci. med Дејан Вукајловић, је рођен 1968. године, дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1993. године, где је завршио и специјализацију из Интерне медицине (1998. године), као и субспецијализацију из Кардиологије (2005. године). Докторску дисертацију из области кардиологије одбранио је такође на Медицинском факултету у Београду (2014.).

Од 2010. године има Акредитацију Европске асоцијације за поремећаје ритма Европског удружења кардиолога за интервентну електрофизиологију (EHRA Accreditation in invasive electrophysiology), а од 2014. Акредитацију за интервентну електрофизиологију Немачког удружења кардиолога (Curriculum invasive Elektrophysiologie, Deutsche Geselschaft fur Kardiologie).

Од 1999. до 2001. као и 2004. до 2005. радио и усавршавао се из области клиничке електрофизиологије на Kerkof-Клиници у Bad Nauheimu-у у Немачкој, код prof.dr H.F. Pitschner-a.

Од 1996. године (не рачунајући прекиде у току рада у Немачкој) ради на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, где је у потпуности овладао свим техникама инвазивне и неинвазивне кардиолошке дијагностике (ехокардиографија, коронарографије, катетеризације, ехоангиографије, атериографије).

Након повратка са Kerkof Клинике 2001, отпочиње на Институту са применом радиофреквентне аблације у лечењу различитих поремећаја ритма.

У периоду од 2007. до 2011. хонорарним радом у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине даје одлучујући дорпинос развоју службе интервентне електрофизиологије у овој Установи.

Од 2011. до 2015. године ради као шеф службе електрофизиологије (leitender Oberarzt) на Клиници за поремећаје ритма у Болници "Barmherzige Bruder" у Регенсбургу, Немачка. Захваљујући искуству у примени криобалонаблације у лечењу атријалне фибрилације, ангажован је као инструктор ("proctor") за увођење ове методе у појединим центрима у Баварској, испред фирме Медтроник.

Тренутно ради на месту Начелника службе за електрофизиологију и електростимулацију на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду.

Аутор је већег броја стручних и научних публикација из области кардиологије.Prim Dr sci med Оливера Ђокић рођена је 1966. године у Подгорици.

Медицински факултет у Београду завршила је у року, 1989. године, са просечном оценом 9,30.

Последипломске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду завршила је 1992. године , где након одбране магистарског рада стиче звање магистра медицинских наука.

Специјализацију из области интерне медицине уписала је 1994. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, а специјалистички испит положила 1998. са оценом (одличан) и стекла звање специјалиста интерне медицине.

Докторску дисертацију под називом „Функција леве коморе након операција на асцендентној аорти“ одбранила је 2008. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду и стекла звање доктор медицинских наука.

Ужу специјализацију из области кардиологије уписала је 2005. године на Медицинском факултету у Београду, усмени испит положила са оценом 10 (десет) и одбраном субспецијалистичког рада стекла звање субспецијалиста кардиологије.

Године 2015. добија звање примаријус.

Запослена је на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду од 1993. године. Поседује вишегодишње клиничко искуство у лечењу кардиолошких и кардиохирушких болесника, са применом неинвазивне кардиолошке дијагностике: ехокардиографије и ергометрије.

Стручна усавршавања: Slovak Republic - Central European School of Immunology - Organized by Basel Institute (Switzerland); Toronto General Hospital (Canada).

Активно учествује у континуираној медицинској едукацији, као и у клиничким студијама и научно-истраживачким пројектима. Аутор је већег броја радова објављених у релевантним научним часописима, као и презентованих на највећим светским и европским стручним скуповима.

Члан је кардиолошке секције Српског лекарског друштва, Лекарске коморе Србије и Европског удружења кардиолога.

Говори енглески, француски и немачки језик.Асистент Др спец Михаило Стјепановић, специјалиста интерне медицине, академски специјалиста пулмологије.

Рођен је 03.08.1980, Медицински факултет завршио у Београду 2008 године.

Запослен у Клиници за пулмологију, Клиничког Центра Србије у Београду као и на Медицинском факултету у Београду.

Специјалистичке академске студије, интерна медицина, ужа научна област пулмологија, на Медицинском факултету у Београду уписао школске године 2009/10 год , положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 8.54, а завршни академски рад одбранио је дана 25.01.2013 под називом: „Ванплућне компликације плућне саркоидозе-неуросаркоидоза: евалуација, терапија и компликације захваћености нервног система”.

Школске године 2012/13 уписао докторске студије на Медицинском факултету у Београду, интерна медицина, ужа научна област пулмологија, положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10,00. Израда докторске дисертације у завршној фази.

Специјализацију из интерне медицине на Медицинском факултету у Београду, започео априла 2012 године, у трајању од 5 година, а специјалистички испит положио дана 24.01.2017. године са оценом одличан (5).

Уписао субспецијализацији из пулмологије школске године 2017/18, положио испите са оценом 10.

Изабран у звање истраживач-сарадник за област Пулмологија на Медицинском факултету у Београду од 2015.год.

У звање асистента на Медицинском факултету изабран 01.03.2018 на катедри интерне медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду.

Аутор је у 152 научних и стручних радова. Од тога преко 20 радова је штампано у међународним научним радовима са ИФ.

Одржао већи број предавања како међународних тако И домаћих у оквиру континуиране медицинске едукације.

Члан је Лекарске коморе Србије , Српског лекарског удружења, Европског респираторног друштва (ERS-silver membership), Респираторног удружења Србије (РУС), Удружења за саркоидозу Србије.

Поседује сертификате о похађању бројних домаћих и међународних конгреса и симпозијума, на којима је презентовао радове (између осталих: Европска школа спирометрије European Spirometry Driving License Part 1, 13-Jan-2015, Participant of the workshop „ Noninvasive ventilation, practical aspect“- Prof. Dr F. Joachim Meyer...).

Др Михаило Стјепановић је као истраживач сарадник учестовао у неколико међународних студија из области пулмологије.

Члан је Уредништва међународног часописа: World Journal of Clinical Case (Editorial Board Member of World Journal of Clinical Case, Registration Form 2012-2016).

Рецензент у више научних и стручних радова у часописима са JCR листе: Balkan Medical Journal, World Journal of Clinical Case, World Journal of Clinical Infectious Diseases, World Journal of Critical Care Medicine, World Journal of Respirology.


Dr Драгана Кошевић, субспецијалиста кардиологије, рођена , 1970 год у Београду. Првих 6 разреда основне школе завршила у Афричкој држави Замбији, Лусака, а завршила Осму Београдску гимназију у Београду.

Дипломирала 1995 године на Медицинском факултету у Београду.

 • 1995-1996 Клинички стаж, Клинички Центар Србије
 • 1996 North Hertfordshire NHS Trust, Lister Hospital, Stevenage, UK (2 месеца на одељењу Интерне медицине).
 • 1997-2002 Специјализација из Интерне медицине, Одељење кардиологије И кардиохирургије , Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње
 • 2002 положила специјалистички испит из Интерне медицине са највишом оценом
 • 2002-2004 Едукација у Ехолабораторији-неинвазивне процедуре-Ултразвук срца, 24х ЕКГ Холтер мониторинг, Стрес ехо И тест физичким оптерећењем, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње
 • 2006 Униоверзитетска болница Charite у Берлину, јединица Интензивне неге и ургентне кардиологије, Немачка (2 месеца)
 • 2007 Одељење за преоперативну припрему кардиохируршких и васкуларних пацијената, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње (12 месеци)
 • 2008 Едукација инвазивног мониторинг у јединици интензивне неге и увод у анестезију, , Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње (6 месеци)
 • 2013 Положен субспецијалистички испит из кардиологије са највишом оценом
 • 2013-2014 завршена прва и друга година Магистарских студија
 • 2009 и 2015 положен испит из Добре клиничке праксе за ISO 14155 стандард (MAXIS Medical)
 • 2015-2017 положени сви испити на докторским студијама, Докторска теза у изради
 • 2017 Хоустон , Hermman Memorial Hospital, клиника за кардиохирургију-едукација у пољу одабира пацијената за програм трансплантације-функционални неинвазивни и инвазивни тестови, стављање пацијената на листу за срцану трансплантацију, преоперативна припрема, интраоперативни ТЕЕ, интраоперативна терапија, као и постоперативно працење трансплантираних и пацијената за механичку потпору циркулације LVAD/ECMO/RVA (30 дана)
 • 2017, Август , Праг, тренинг за кардиологе и постоперативно праћење пацијената којима је уграђен LVAD/HM III

Садашња позиција:

 • Кардиолог на Клиници за кардиохирургију- одељење постоперативне неге, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње.

Члан је Српског кардиолошког удружења , Европског кардиолошког удружења, Европског удружење за Ехокардиографију , Европског удружење за Срчану инсуфицијенцију, Немачке компетентне мреже за срчану Инсуфицијенцију (CNHF)

Објавила велики број научних радова у NEJM, JACC, Circulation.


Dr sci. med. Емилија Несторовић, интерниста-кардиолог, рођена је 1978. г. Дипломирала на Медицинском факултету у Београду 2006. г. где је и завршила специјалистички испит из Интерне медицине (2013. г.) , као и испит из уже специјализације из кардиологије (2017.г.). Докторску дисертацију из области кардиологије на тему лечења пацијената у терминалној срчаној инсуфицијенцији трансплантацијом срца и уређајима за механичку потпору левој комори одбранила је такодје на Медицинском факултету у Београду (2018.г.) што представља први докторат у РС објављен из ове области. Учествовала је у увођењу више нових савремених метода лечења у кардиологији, из области трансплантације срца и механичке потпоре срцу.


Усавршавања у земљи и иностранству:

 • Од 2013. до 2014.г. усавршавала се из области трансплантације срца и механичке потпоре срцу на на Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
 • Од 2013.до 2016.г. стекла је званичне европске сертификате из области механичке потпоре левом срцу LVAD Heart Mate II (Medical Highschool Hanover), HeartWare (Medical High school Oslo, Norway), Total artificial heart (Berlin, Germany), ECMO (Manchester, GB), BIVAD - Berlin Heart (Belgrade), Heart Mate III (Астана, Казахстан) и JARVIC 2000 (Минхен, Немачка), и тиме постала носилац свих сертификата у области лечења пацијената у теримналној срчаној слабости применом механичке потпоре срца.
 • Од 2010. до 2011.г. усавршавала се у области примене мера основне, неодложне и напредне животне потпоре, где је стекла сертификате Европског Ресусцитационог Савета.
 • Од 2012. до 2015.г. стекла је званичне сертификатe UEFE из области едукације доктора у збрињавању играча на терену и постаје члан UEFA Медицинског тима.
 • 2008.г. завршила стручну едукацију из ехокардиографског имиџинга у Школи ултразвука у КЦС, која је 2016.г. употпуњена завршетком курса: “Strain imaging ECHO “ у Берлину.

Садашња позиција:

 • Од оснивања Одељења за трансплантацију срца и механичку потпору срцу - LVAD и ECMO, Клинике за кардиохирургију КЦС, обавља функцију начелника овог одељења.

Члан је Српског кардиолошког удружења, Међународног удружења за трансплантацију срца и плућа, Европског кардиолошког удружења, Европског удружење за Ехокардиографију, Европског удружење за Срчану инсуфицијенцију, Републичке комисије за трансплантацију срца…

Аутор је већег броја стручних и научних публикација из области кардиологије.     © 2014 Кардиотонус - специјалистичка интернистичка ординација