Ћирилица      Latinica      Engleski 
     Кардиотонус           Појмовник           Доктори           Ценовник           Контакт     

Наш стручни тим:
Dr sci med Ивана Купрешанин, специјалиста интерне медицине и оснивач специјалистичке интернистичке ординације КАРДИОТОНУС, рођена је 1953. године у Херцег Новом.

Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1976 године да би након дипломирања од 1978 године била запослена у Институту за кардиоваскуларне болести, као интерниста на одељењу васкуларне хирургије, Дедиње, Београд, закључно са 2013 годином када одлази у пензију.

Доктор наука је од 1995, када је одбранила докторску дисертација на тему “Трансезофагеална ехокардиографија код пацијената са цереброваскуларном инсуфицијенцијом”. Ауторје и коаутор великог броја радова, издатих у домаћој и страној стручној публикацији. Коаутор поглавља у два уџбеника за медицинаре, „Преоперативна припрема пацијената за васкуларну хирургију“.

Mr sci med Dr Петар Дабић, рођен је у Београду, 1971. године, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1990. започео је студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду, да би дипломирао 27.09.1996. године, са просечном оценом 9,22.

Исте године завршава једногодишњи општи лекарски стаж на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду где ради до данас.

Наредне 1998. године уписао је специјализацију из интерне медицине и започео последипломске студије из кардиологије. Дана 13.06.2002 положио је са оценом одличан специјалистички испит из Интерне медицине, да би исте године започео и студије уже специјализације из кардиологије.

Од 2004. до 2005. године провео је годину дана на стручном усавршавању из ехокардиографије код Професорке Марисе Ди Донато на Институту Сан Донато Миланезе у Милану, Република Италија, где је као други аутор или коаутор објавио више радова.

Године 2005. са оценом 10 полаже завршне усмене испите на ужој специјализацији и последипломским студијама из кардиологије, да би 6.07. 2010 године одбранивши рад уже специјализације стекао звање специјалисте кардиолога.Године 2013 одбранио је магистарску тезу из кардиологије на тему “ИНДЕКСИ СФЕРИЧНОСТИ У ПРОЦЕНИ ОБЛИКА И ФУНКЦИЈЕ НОВОКРЕИРАНЕ ЛЕВЕ КОМОРЕ ХИРУРШКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ У БОЛЕСНИКА СА ПРЕБОЛЕЛИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРЕДЊЕГ ЗИДА”

У току рада на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње радио је на одељењима кардиологије, електрофизиолошкој и ехокардиографској лабораторији Клинике за кардиологију као и интензивној нези и одељењима полуинтезивне и постоперативне неге Клинике за кардиохирургију.

Последњих седам година ради као специјалиста интерне медицине - кардиолог на Одељењу постоперативног лечења Клинике за кардиохирургију и као одговорни лекар на одељењу за негу рана.

Члан је кардиолошке секције Српског Лекарског Друштва, Европског удружења Кардиолога, Лекарске Коморе Србије и Етичког комитета Регионалне Лекарске Коморе Београда као и Међуправославне Комисије за Биоетику.

Говори енглески и руски језик и служи се италијанским језиком.

Године 2008. рукоположен је у чин ђакона Српске Православне Цркве.
Mr sci med Dr Сандра Радак, интерниста-aнгиолог рођена 1968. године у Сарајеву. Медицински факултет у Београду је уписала школске 1986/87. године. Дипломирала је у року, 1992. године са просечном оценом 8,62.

У Институту за Кардиоваскуларне Болести «Дедиње» је запослена од 04. Децембра 1993. године, где је најпре радила као клинички лекар на Клиници за Васкуларну хирургију. Специјалистички испит из интерне медицине је положила са одличним успехом децембра месеца 1999. године. Магистарску тезу: Ултрасонографска композиција каротидног плака и симптоми церебралне исхемије је одбранила 9.Јуна 2000. године на Медицинском факултету у Београду. Сада ради на одељењу за неинвазивну васкуларну дијагностику Института за кардиоваскуларне болести «Дедиње».

Током студија и радног стажа на Институту за кардиоваскуларне болести «Дедиње» учествовала је у изради:
• Шест поглавља у уџбенику за последипломску наставу,
• Два рада објављена у страним монографијама,
• Десет радова објављених у целини у страним часописима,
• Два рада објављена у целини у домаћим часописима,
• Четрнаест радова штампаних као резиме у страним зборницима са конгреса и симпозијума,
• Једанаест радова штампаних као резиме у домаћим зборницима са конгреса и симпозијума.

Од 2005.г. предавач је по позиву ЦМЕ Центра за континуирану медицинску едукације , курс: „Допплер сонографија крвних судова“ у организацији Центра за ултразвучну дијагностику „ Др Александар Маргулис“ Клиничког центра Србије , Thomas Jafferson University – Ultrasound diagnostic cente, Удружење радиолога Србије. Од 2005. године, на предлог Савета Националног удружења за неуроангиологију СЦГ промовисана је у звање експерта из неуроангиологије. На основу одлуке Центра за континуирану медицинску едукацију Института за Неурологију Медицинског факултета Универзитета у Београду промовисана је у сталног предавача Националне школе за Неуроангиологију. Један од оснивача и предавача у „ШКОЛИ ЗА УЛТРАСОНОГРАФСКУ АНГИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ“ Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, од 2009. Године Предавач у Школи ултразвучне дијагностике краниоцеребралних крвних судова болнице “Свети Сава”. Члан је International Union of Angiology и Удрузења за Васкуларну медицину Србије.

Dr Милосав Томовић је рођен у Београду 1971. Медицински факултет у Београду завршио је 1996 године са просечном оценом 9,70. Специјализацију из Интерне Медицине са одличним успехом завршио 2001. године. На Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње запослен од 1996. године, где тренутно ради на одељењу електрофизиологије, као шеф службе за електростимулацију.

Активно познавање неинвазивне и инвазивне дијагностике кардиоваскуларних обољења : ехокардиограм, ергометрија, 24х ЕКГ холтер мониторинг, 24х холтер мониторинг крвног притиска, катетеризација и ангиографија крвних судова срца – коронарографија, електрофзиолошко испитивање са радиофреквентном аблацијом различитих поремећаја срчаног ритма, уградња вештачких водича срчаног ритма, пејсмејкера, срчане ресинхронизационе терапије и кардиовертер дефибрилатора са програмирањем и телеметријским праћењем.

Усавршавање у иностранству:
 • CRT essentials Праг IKEM 2006. prof. J. Kautzner
 • Advances in DDDR therapy, Лозана Швајцарска 2006.
 • CRT advanced course, troubleshooting and tips Лозана Швајцарска 2007.
 • ICDs - Patient selection, Device Operation, Programming and Troubleshooting, Лозана maj 2010 Prof. C. Geller)
 • Hamburg, St Georg Hospital, Fellowship in invasive electrophysiology and catheter ablation, 2012.

 • Prof. Dr sc. med. Зоран Анђелковић, интерниста-ендокринологог рођен 1956. дипломирао 1980. године. У ВМА од 1982. када је започео специјализацију из интерне медицине, специјалистички испит положио 1986. а субспецијалистички из ендокринологије 2004. године. Све време радио у Клиници за ендокринологију ВМА као клинички лекар а у периоду од 2001. до 2011. био на функцији начелника Клинике, када одлази у пензију.

  Поред богатог клиничког искуства из ионако широке ендокринолошке казуистике највећи допринос, као члан Националног комитета, пружио је на плану превенције и сузбијанја јод дефицитарних болести у Србији. Међу првима на овим просторима увео је аспирацију пункцију танком иглом у дијагностици нодозних промена у штитастој жлезди. Заједно с овим, промовисао је мини интервентне процедуре под контролом ултразвука посебно у хиперфункционалним нодусима штитасте жлезде што је био и предмет докторске тезе. Аутор је монографије Тироидни нодуси – дијагностички водич уз богату публицистичку делатност. Говори енглески језик.


  Dr sci. med Дејан Вукајловић, је рођен 1968. године, дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1993. године, где је завршио и специјализацију из Интерне медицине (1998. године), као и субспецијализацију из Кардиологије (2005. године). Докторску дисертацију из области кардиологије одбранио је такође на Медицинском факултету у Београду (2014.).

  Од 2010. године има Акредитацију Европске асоцијације за поремећаје ритма Европског удружења кардиолога за интервентну електрофизиологију (EHRA Accreditation in invasive electrophysiology), а од 2014. Акредитацију за интервентну електрофизиологију Немачког удружења кардиолога (Curriculum invasive Elektrophysiologie, Deutsche Geselschaft fur Kardiologie).

  Од 1999. до 2001. као и 2004. до 2005. радио и усавршавао се из области клиничке електрофизиологије на Kerkof-Клиници у Bad Nauheimu-у у Немачкој, код prof.dr H.F. Pitschner-a.

  Од 1996. године (не рачунајући прекиде у току рада у Немачкој) ради на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, где је у потпуности овладао свим техникама инвазивне и неинвазивне кардиолошке дијагностике (ехокардиографија, коронарографије, катетеризације, ехоангиографије, атериографије).

  Након повратка са Kerkof Клинике 2001., отпочиње на Институту са применом радиофреквентне аблације у лечењу различитих поремећаја ритма.

  У периоду од 2007. до 2011. хонорарним радом у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине даје одлучујући дорпинос развоју службе интервентне електрофизиологије у овој Установи.

  Од 2011. до 2015. године ради као шеф службе електрофизиологије (leitender Oberarzt) на Клиници за поремећаје ритма у Болници "Barmherzige Bruder" у Регенсбургу, Немачка. Захваљујући искуству у примени криобалонаблације у лечењу атријалне фибрилације, ангажован је као инструктор ("proctor") за увођење ове методе у појединим центрима у Баварској, испред фирме Медтроник.

  Тренутно ради на месту Начелника службе за електрофизиологију и електростимулацију на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду.

  Аутор је већег броја стручних и научних публикација из области кардиологије.
  Prim Dr sci med Dr Olivera Đokić Оливера Ђокић рођена је 1966. године у Подгорици.

  Медицински факултет у Београду завршила је у року, 1989. године, са просечном оценом 9,30.

  Последипломске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду завршила је 1992. године , где након одбране магистарског рада стиче звање магистра медицинских наука.

  Специјализацију из области интерне медицине уписала је 1994. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, а специјалистички испит положила 1998. са оценом (одличан) и стекла звање специјалиста интерне медицине.

  Докторску дисертацију под називом „Функција леве коморе након операција на асцендентној аорти“ одбранила је 2008. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду и стекла звање доктор медицинских наука.

  Ужу специјализацију из области кардиологије уписала је 2005. године на Медицинском факултету у Београду, усмени испит положила са оценом 10 (десет) и одбраном субспецијалистичког рада стекла звање субспецијалиста кардиологије.

  Године 2015. добија звање примаријус.

  Запослена је на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду од 1993. године. Поседује вишегодишње клиничко искуство у лечењу кардиолошких и кардиохирушких болесника, са применом неинвазивне кардиолошке дијагностике: ехокардиографије и ергометрије.

  Стручна усавршавања: Slovak Republic - Central European School of Immunology - Organized by Basel Institute (Switzerland); Toronto General Hospital (Canada).

  Активно учествује у континуираној медицинској едукацији, као и у клиничким студијама и научно-истраживачким пројектима. Аутор је већег броја радова објављених у релевантним научним часописима, као и презентованих на највећим светским и европским стручним скуповима.

  Члан је кардиолошке секције Српског лекарског друштва, Лекарске коморе Србије и Европског удружења кардиолога.

  Говори енглески, француски и немачки језик.

       © 2014 Кардиотонус - специјалистичка интернистичка ординација